• 520 मेगावाट ओंकारेश्वर पावर स्टेशन ट्रासफार्मर यार्ड

  • 520 मेगावाट ओंकारेश्वर पावर स्टेशन – 220 केवी स्विचयार्ड

  • 1000 मेगावाट इंदिरासागर पावर स्टेशन विद्युत गृह जनेरेटर फ्लोर

  • 1000 मेगावाट इंदिरासागर पावर स्टेशन स्विचयार्ड

निदेशक मंडल


श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल,
अध्यक्ष, एनएचडीसी लिमिटेड एवं
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी लिमिटेड

श्री विजय कुमार सिन्हा
प्रबंंध निदेशक
एनएचडीसी

डॉ. राजेश राजोरा ,
उपाध्यक्ष, एनवीडीए

श्री रजत गुप्ता ,
कार्यपालक निदेशक, एनएचपीसी

सीए अरुण डागा,
निदेशक, एनएचडीसी

श्रीमती मधुस्मिता पाणी
महाप्रबंधक (लॉ),
एनएचपीसी

श्री हिरदाराम चौहान
सदस्य (वित्त), एनवीडीए