• 520 मेगावाट ओंकारेश्वर पावर स्टेशन ट्रासफार्मर यार्ड

  • 520 मेगावाट ओंकारेश्वर पावर स्टेशन – 220 केवी स्विचयार्ड

  • 1000 मेगावाट इंदिरासागर पावर स्टेशन विद्युत गृह जनेरेटर फ्लोर

  • 1000 मेगावाट इंदिरासागर पावर स्टेशन स्विचयार्ड

विशिष्टता

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान विद्युत उत्पादन
इंदिरा सागर पॉवर स्टेशन
क्रमांक विवरण केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित लक्ष्य

(एम यू.)

वास्तविक उत्पादन

(एम यू.)

1. पहली तिमाही 395.00 597.69
2. द्वितीय तिमाही 637.00 243.87
3. तृतीय तिमाही 819.00 449.27
4. चतुर्थ तिमाही 714.00 426.31
 
 
ओंकारेश्वर पॉवर स्टेशन
क्रमांक विवरण केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित लक्ष्य

(एम यू.)

वास्तविक उत्पादन

(एम यू.)

1. पहली तिमाही 221.00 318.07
2. द्वितीय तिमाही 330.00 181.98
3. तृतीय तिमाही 418.00 215.49
4. चतुर्थ तिमाही 366.00 212.66

  • Design & Developed by Cyfuture